Bistand til utvikling

Kvalitets- og bedriftsutvikling, leder-, team- eller personlig utvikling.

Brander AS bidrar til nye løsninger. Utfordringer løses gjennom økt klarhet i identitet, strategi og bedring av gjennomføringsevne. Gjennom spennende og avklarende arbeidsprosesser, settes bedriften og dens nøkkelpersoner i sentrum, og gis et løft som skaper langsiktig merverdi og bedret inntjening.

Vi lager ikke pene konsulentrapporter, men gir bedriften verktøyet for å utvikle seg. Våre prosesser sikrer nødvendig eierskap til fremdriftsplan og vi lærer bort kunsten å lede seg selv og bygge felles kultur.

 

Utvikling basert på identitet

Brander utvikler, gjennom å være utfordrende, involverende og identitetssøkende.

Navnet Brander tar utgangspunkt i et norrønt begrep, "branðr", som betyr bumerke - det å profilere sin identitet. Det ble før brukt om brennemerking og utskjæringer i takgavler og skipsstavner, for å vise identiteten. De engelske uttrykkene "brand" og "branding" er en avledning fra norrønt "branðr".

Klar identitet og stolthet over interne krav, bygger merkevare - også for Brander.

 
Hjem | Ta kontakt | © Brander 2010-14