Om oss:

Astrid Nørsterud

astrid_07.jpg Daglig leder i egen bedrift siden 2002. Utviklingslos for de som trenger bistand til tempo, struktur og faglighet i sitt utviklingsarbeid.

Hun liker å lytte og støtte andre i det som er visjonært og nyskapende, og er god som formidler og rådgiver. Astrid er allsidig, handlingsrettet, og evner å inspirere, involvere, sørge for struktur og gjennomføringsevne.

Hun har arbeids- og ledererfaring fra både offentlig sektor og privat nærings­virksomhet, erfaring med presse, og hatt diverse oppnevnelser, styre- og tillitsverv. Hun har bl.a. erfaring som daglig leder, regionkoordinator i Ringeriksregionen, utviklingssjef i Matmerk, organisasjonsleder og fungerende rådmann.

Hun er ressursøkonom fra UMB (NLH), og har videreutdanning bl.a. innen markedsføring, samfunnsplanlegging, styreledelse, coaching i næring og arbeidslivsveileder.

 

Leif Riis Strøm

Leif.jpg Leif bistår ad hoc med økonomiske analyser, selskapsformer og formalia ved selskapsetablering. Økonomisk rådgivning og/eller teknisk bistand tilknyttet XpressRåd, der dette trengs. Leif er autorisert regnskapsfører med hovedarbeidsgiver i Veiby Økonomi AS. Arbeidsområdene der er kvalitetskontroll, oppdragsstyring, kundeansvar og regnskap. God kjennskap til data og regnskapsprogrammer. Bachelor i økonomi og sivilagronom. 

 

Olaug Gardener

Olaug var prosjektleder for prosjekt: "Return on Invested Interaction", studie av IT-verktøy for nettverkssamarbeid.

Hun har bachelor innen internasjonal kommunikasjon og opplæring (R&D). Ny opplæringsapplikasjon resulterte i sept. 2010 til etablering av NoddlePod. Brander anbefaler samhandlingsverktøyet til støtte for prosesser, opplæringsnettverk og praksisfellesskap.

 

Les mer om:

Om oss

Utvalgte oppdrag

Samarbeidspartnere

 

Sitater fra kunder:

Viktig å få med eksterne, da man har lett for å bli "heimblind".

 


En effektiv arbeidsform, praktisk rettet og involverende. Bedriftene tar tak i egen situasjon og får sikret framdriften.

 

 

Bra driv og forberedelse, god oversikt over strategi-prosessen. Intensivt, samlende, god stemning. Det ga et løft i arbeidet.

Utvikling, både for bedrift og personlig.

 

 

Vi har fått jobbet fram et prosjekt som andre synes er så godt at de vil satse ... mill kroner på det ...


 
Hjem | Ta kontakt | © Brander 2010-14