Utviklingsprosjekter

- PÅGÅENDE OPPDRAG

mai 2015

Granhøi Alderspensjonal
Ref. Terje Nilsen
Tlf. 61 31 30 10

Kvalitetssystem bistand

HACCP og IK-mat
Systemoppbygging og forbedringsarbeid
Presentasjon av kvalititetssystemet for anbud

vår 2014

NMBU
Ref. Elin Kubberød

Bistand Noddlepod, innlegg på oppsartssamling

Faglig erfaringsnettverk for veiledning og utvikling av mentorprogram for entrepenørskapsstudenter.

Et prosjekt for flere utdanningsinstitusjoner via Norgesuniversitetet.

Arbeidslivsveiledning vip24


I tillegg til coaching, gjøres enkeltoppdrag med arbeidsveiledning, - med fokus på helsefremming, meningsfulle karrierevalg og riktig ressursutnyttelse.

- utfyller team- og ledelsesprosesser
- forbygger sykemeldinger

2014 -

Matsentralen SA
Ref. Gjermund Stormoen
Tlf. +47 90606470
http://www.matsentralen.no /

Strategi - og teamutvikling

XpressRåd for nyetablert samvirke for innsamling av overskuddsmat til fattige; - fra miljøproblem til måltid?

jan 2014 -

Vip24
Ref. Lise Simensen
Tlf. 406 31 252
http://www.vip-24.no/

Bistand til bruk av Noddlepod

Opplæring og workshop for administratorene av verktøyet, mal-utvikling for sertifiseringskursene mm.

des 13 -

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Ref. Adm.dir. Bjørn-Ole Juul-Hansen
Tlf. 91359382
http://www.kjottbransjen.no/

Tilbud til KLF medlemmer - bedriftsrådgivning

KLF har kvalitetssikret rådgivning- og strategitjenester, fra:
Utviklingslos Brander as, advokat Haavind, kommunikasjon- og PR-tjenester fra Burson-Marsteller og HR-tjenester fra Bjørn Wraamann Consulting.

høst 2013 -

Account Line as
Ref. Line Pettersen

Motivasjonsseminar, årlig planlegging

Hvem er "typene i ditt byrå?"

Prosessleder for innspill til byråets planer for 2013/2014.

nov 12 -

Eksakt Regnskap as
Ref. Gerhard Kvarsnes
Tlf. 22 74 90 00
http://www.eksakt.no/

Strategi - læringsprogram

Design av strategi arbeidsprosess.
Styrets framtidsanalyse - intensivt arbeidsdøgn.
Styrets presentasjon for de ansatte.
Felles identifisering av kritiske suksessfaktorer.
Bedriftsidentitet og HR - arbeid ledet av Fønix Kompetanse as.
Motivasjonsseminar for de ansatte.
Strategioppfølging ved oppkjøp av Intouch as.

febr 12 -

NARF
Ref. Hans Chr. Ellefsen
Tlf. 23356927
http://www.narf.no/

Læringsprogram strategi

Praktisk og enkel strategi arbeidsmetodikk for medlemsbyråer.
Tjenestetilbud, levert i samarbeid med Fønix Kompetanse:
Læringsprogram strategi 2d + 1d + 2d
Kick-off læringsseminar 2d
Byråindividuell leveranse

Dette er ledd i ny satsing på byråutvikling, fra bransjeorganisasjonen Norsk Autoriserte Regnskapsføreres Forening.


- AVSLUTTEDE OPPDRAG

mars 2015 - juni 2016

Tind AS, Annies P, Bagn P, Vinje S, KLF


Bedriftsnettverk for fellesløsning nettbutikker

Pilotprosjekt og skisse til Innovasjon Norges bedriftsnettverksprogram. Avtale prosessledelse og sparringspartner med prosjektledelsen.

febr 2015

Høyskole for lbr. og bygdeutvikling
Ref. Rektor Dag Jørund Lønning
Tlf. 51799408
http://www.hlb.no/

Dagsundervisning i faget Nyskaping

"Prosessleiaren som oppgåve og rolle – krydra med prosjekterfaringar".

jan 2015 - juni 2015

Søster Ninas Sykehjem
Ref. Aasmund Drolsum

http://sosterninas.no/

HACCP og internkontroll

Fareanalyse for håndtering av mat på institusjonen.

Bistand til dokument- og systemoppbygging av eget kvalitetssystem, internrevisjon, presentere organisasjon og internkontroll.

des 2014 - aug 2015

Solstad Bo- og Omsorgssenter
Ref. Ingrid Dalen
Tlf. 32 16 00 30
http://solstad-bos.no/

Forbedring av kvalitetssystem

Revisjon av oppbygging og struktur.
Kvalitetssystemet som daglig verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid.

Presentasjon av kvalitetsarbeidet.

Høst 2014

Stjernefisken
Ref. Helle Heltand
Tlf. 99291129
http://www.stjernefisken.no/

Motivasjonsseminar, planlegging

Juni - des 2014

Veiby Økonomi as
Ref. Peer Veiby
Tlf. 41413800
http://www.v-b.no/

Arketyper og teamarbeid

Motivasjonsseminar
Teamarbeid og refleksjoner over egen arbeidsform, 3 samlinger og oppgave fra DL.

høst 2013

Smurfit Kappa, Norpapp
Ref. Annar Blakstvedt

http://Grafisk Forening, Anne Søhol/

Forbedringsarbeid + Hvem er "typene i din bedrift"?

Forbedringsprosess for produksjonslederne, tavlemøter og intern samhandling gjennom Vip24-prosess.

Prosessleder for klubb og ledelse til et "Ansvar- og trivselsprosjekt" for å motarbeide høyt sykefravær.

høst 2013

Solstad og Hvalheim Bosenter, Røyse


Fareanalyser

Fag- og prosessledelse for fareanalyse hos bedriftene, og med gjennomgang av flytskjema og HACCP for prosessene tilknyttet institusjonskjøkkenene.

2012/2013

Urfe AS
Ref. Ola Langleite
Tlf. 91609081
http://www.urfe.no/

Utviklingsarbeid

Vurdering av ulike markedsnisjer, prosjektutvikling og finansiering i forhold til bedriftens strategi.
Strategiske samarbeidspartnere vurderes.

vår 2013

Furuseth AS
Ref. Harald Furuseth
Tlf. 63 97 70 10

Vip24 - lederutvikling

Bruk av et profil- og samtale­verktøy for arbeidslivs­vei­ledning.
Prosesskartlegging.

vår 2013 -

Jevnaker Kommune
Ref. May-Britt Nordli
Tlf. 61 31 57 00
http://www.jevnaker.kommune.no/

Vip24 - lederutvikling

Bruk av et profil- og samtale­verktøy for arbeidslivs­vei­ledning som kart­legger verdier, interesser og personlige pre­feranser. Verktøyet har fokus på 24-timers mennesket og kartlegger frisk­faktorer og kilder til overskudd og arbeids­glede.
Til lederutvikling, ved ansettelser eller ved sykemeldingsoppfølging.

okt 12 -

Intouch regnskap as
Ref. Mona Jakobsen
Tlf. 22884405
http://www.intouchregnskap.no/

Sparringspartner og coach

Ledelse, bedriftsutvikling og egenmotivasjon.
Arbeidslivsanalysen Vip-24 for ansatte.

høst 2012

KLF
Ref. Bjørn-Ole Juul Hansen
Tlf. 91359382
http://www.kjottbransjen.no/

KLF - strategiprosess i styret

Bistand til prosess-design.
Intervju av alle styremedlemmene.
Styrepresentasjon.
Styrets identifisering av kritiske suksessfaktorer.
Presentasjon for ansatte.
Administrasjonens utarbeidelse av underlag.
Intensivt arbeidsdøgn.
Styrets presentasjon og tilbakemelding fra ansatte.

vår 2012

Norges Bondelag
Ref. Harald Velsand
Tlf. 22054556
http://www.norgesbondelag.no/

Involverende arbeidsmetodikk

Oppstartsprosess med styringsgruppe fra styret og administrasjon: "Politikk og Landbruk 2013"

des 11 - des 12

Leieboerforeningen
Ref. Lars Aasen
Tlf. 91662446
http://www.lbf.no/

Vekststrategi og etablering i Trondheim

Sparringspartner for prosess og vekststrategi.
Prosjektplanlegging og beskrivelse for finansiering hos Husbanken.
Bruk av NoddlePod som samhandlingsverktøy.
Oppstart og behov for ansettelser. Bruk av vip24.

XpressRåd i Trondheim - for fellesforståelse hos samarbeidende parter rundt etablering av leieboerforening.

nov 11 - okt 12

Annes Hage
Ref. Anne Hasselknippe
Tlf. 900593741
http://www.anneshage.no/

Rakfisk delikatesse av Ishavsrøye Vesterålen

Prosjektleder; produkt- og markedsstrategi.
Samarbeid langs verdikjeden, - forprosjekt VSP sjømat.
Bedriftsutvikling.
Prosessledelse ved arbeidsmøter.
Planlegging for kompetanse- og konseptsamarbeid, inkl. avtalegrunnlag.

nov 11 - des 11

Mikrofinans Norge
Ref. Unni beate Sekkesæter
Tlf. 92605197
http://www.mikrofinansnorge.no/

Mini XpressRåd

Ledelse og vekststrategi

høst 11, - 3 kurs 2012

Fønix Kompetanse
Ref. Kristin H Johansen
Tlf. 91640005
http://www.fonixkomp.no/

Etablererkurs, JobbPluss Oslo

Merkevarebygging og forretningskonsept.
Samhandlingsverktøy på web.

mars 11 - okt 11

Headvisor
Ref. Per Inge Hjertaker
Tlf. 91729682
http://www.headvisor.com/

Underleverandør prøve avtale

Noddlepod som samhandlingsverktøy, inkl. oppstartsprosess i Headvisor.
Produktutvikling med produktblad og brukeranvisning.
Samhandlingsverktøy ved endringsprosess i kommune.
Brander har ikke ønsket partnerskap med Headvisor.

febr 2011

Sirvente
Ref. Nina Solberg
Tlf. 90613953

Traineeprogram for Skoglauget - faginnspill

mars 11 - sept 11

Valdres Næringshage
Ref. Hilde Tveten Døvre
Tlf. 61356407
http://www.valdres-nhage.no /

XpressRåd

Intensive og tverrfaglige samarbeidsprosesser, for potensiell intensjonsavtale med TINE.
Utviklingslos i forhold til potensiell konseptutvikling, næringslivsforankring, foretningsmodeller og rolleforståelse.
Samhandlingsverktøy.

jan 2011 -

Landbruksrådgivning Nord-Østerdalen
Ref. Rune Granås
Tlf. 91174127
http://nordosterdal.lr.no/

Fagnettverk for Røroskua

VekstGnist - åpningsprosess for nettverket.
Faginnlegg - kundeorientering og verdikjede.

nov 2010 - juni 2011

Debio
Ref. Gjermund Stormoen
Tlf. 90606470
http://www.debio.no/

Sparringspartner, VekstGnist og XpressRåd

Arbeid i tilknytning til interne avklaringer og faglig plattform for ny markedsposisjonering.

okt 2010

UMB, BUS 370
Ref. IØR v/Anne Moxnes Jervel

http://www.umb.no/

Gjesteforeleser, næringsutvikling og entrepenørskap

Konfrontere teori mot praksis.
Temaer: familiebedrifter, levebrød versus vekst, IKT, finansiering.

juli 10 - juni 11

Bagn Pølsemakeri
Ref. Ruben Lindberg

http://www.eine.no/

Bistand til ledelse

Styrke bedriftens ledelsesfunksjon i en utfordrende utviklingsfase.

juni 10 - des 13

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Ref. Dag Henning Reknes

Rammeavtale - tilbud medlemsbedrifter

Videreutvikle KLFs tilbud overfor medlemsbedrifter:
Bransjestrategisk ledelseskvalifiseringsprogram, UMB & FEED

Inkluderer også Branders tjenester som del av KLF`s rådgivningsportefølje overfor medlemsbedrifter. Se wwww.kjottbransjen.no


april 09 - juni 09

Slaktehuset Eidsmo Dullum as


Potensielt bedriftssamarbeid om biprodukter

Mulig rekruttering, analyse og delfinansiering av interesse fra en håndfull slakterier? Søknad Bedriftsnettverk, analysefase.

aug 09

Norges Bondelag
Ref. Harald Velsand
Tlf. 22054556
http://www.norgesbondelag.no/

Involverende arbeidsmetodikk

Råd vedr. prosess ved oppstart "Politikk og landbruk 2013"

mars 10 - mars 11

Slaktehuset Eidsmo Dullum
Ref. Rune Dullum
Tlf. 41695836

Bedriftsnettverk; Eksport av biprodukter fra slakterier

Rapport fra forstudie vedr. økonomisk potensial og kritiske suksessfaktorer for 14 slakterier. Gjennomført dialoganalyse og tallinnhenting fra interesserte slakterier.

Forprosjektskisse; organisering inkl/KLF, nettverk for kompetanseheving og forretningsutvikling.

nov 09 - april10

Røroskua SA
Ref. Bjørn Huseklepp

http://www.røroskua.no/

Bistand til forretningsutvikling

Intensjonsavtale mellom Røroskua SA, Røros Slakteri AS og Røroskjøtt AS.

Framdriftsplan, arbeidsfordeling og finansiering av etableringsperiode.

XpressRåd gjennomført 11-12.april 2010. Intensiv jobbing i arbeidsgruppe, samt evaluering av samarbeidsparter; for sammen å vurdere opporganisering, merkeordninger og forretningsideens potensial.

Terminert grunnet dårlig rekruttering. Lokal økologisk forsøksring forsøker tilbud.

juni 09 -

Grundergrupper


Kursvirksomhet og prosessledelse

Godkjent prosessleder av Innovajon Norge. Prosessleder for gruppene Yggdrasil og Opp&Fram på Ringerike. Oppfølging av enkeltetablerere.

Kurs i teamutvikling og bedrifts-strategi, sammen med Glittenberg Kompetanse: Grundergruppene Frøyas Søstre i Drammen og Gløden på Notodden.

juni 09 - nov 10

KLF og Hanen
Ref. Bjørn-Ole Juul-Hansen
Tlf. 91359382
http://www.kjottbransjen.no/

Bransjecoaching kjøtt

Felles nettverksorganisering og søknad om finansiering, Midt-Norge og Vestlandet.

KLF og Hanen har fått finansiert moilisering av beddrifter.

juni 09

Hanen
Ref. Sunni Grøndahl Aamodt
Tlf. 91358414
http://www.hanen.no/

Nettverk innen bygdeturisme og gardsmat

Erfa-nettverk for mikro kjøttbedrifter der mattrygghet og forbedringsarbeid står sentralt.
Nettverk vest: Friheim Gardsmat, Kystvilt, Matglede, Strilalam, Vikja Kjøtt. Pilot med 4 arbeidssamlinger og evalueringsrapport, gjennomført.

Planlagt og omsøkt landsdekkende tilbud, gjennomført av Hanen under veiledning, etter opplæring, av Brander.

juni 09 - juli 09

Lifjell Naturstein AS
Ref. Lars Roe
Tlf. 91627150
http://www.lifjell-naturstein.no/

Strategi- og forretningsutvikling

XpressRåd-prosess i styret samt pesentasjon og evaluering fra finansiører, gode kunder m.fl.

mars 09 - nov 09

Dorcas as
Ref. Petter Berg-Jørgensen
Tlf. 32161792
http://dorcas.no/

Søknad Næringsstiftelsen

Planleggings- og finansieringsbistand.
Registrering, merkevarebygging.

jan 09 - mars 09

Noraker Rakfisk AS
Ref. Nils Noraker
Tlf. 41201212
http://www.noraker.no/

Videreutvikling på Noraker Gård

Forprosjekt

jan 09 - mai 09

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
Ref. Bjørn-Ole Juul-Hansen
Tlf. 91359382
http://www.kjottbransjen.no/

Bransjecoaching kjøtt - potensiell OFU-leverandører

Erfaringsnettverk ønskes etablert og offentlig delfinansiert, etter mal fra vellykket regionpiloten 07-08.

Eget nettverk omsøkt for 6 leverandør-bedrifter med potensielle offentlige utviklingskontrakter. Ble finansiert med Matforsk som gjennomfører.

jan 09 - mars 09

Grønt Rett Hjem AS
Ref. Bjørn Dagsrud
Tlf. 90022816
http://www.grontretthjem.no/

Konseptutvikling og plattform for videre drift.

Intensiv arbeidsform, XpressRåd, blandt pot. samarbeidsparter og med tverrfaglig kompetanse for vurdere mulighetene for å styrke eller utvide forretningskonseptet.
Presentasjon, budsjetter, fremdriftsplan, justering av helkjedeavtale.

nov 08

Vestfold og Telemark Økoprodusentlag
Ref. Bjørn Dagsrud
Tlf. 90022816
http://grontretthjem.no/

Interaktiv analyse av Grønt Rett Hjem

- økonomisk situasjonen og markedspotensiale
- råd om eierskaps- og samarbeidsforhold, helkjedeavtale, potensiell konseptutvikling o.l.
- råd om omfang og innhold for evt XpressRåd på nyåret.

jfr. http://www.beskyttedebetegnelser.no/nyhet/scenarierforoekologisklandbruk

nov 08 - febr 09

Tyrifjord Cruise
Ref. Harald Gårdvik
Tlf. 96890799
http://www.tyrifjordcruise.no/

Forretningsutvikling og finansiering

Forretningsplan med fremdriftsplan og budsjetter.
Inkluderende prosess, - bedre forankring og helhetsforståelse også hos samarbeidsparter.

okt 08 - des 08

Fiskern og kokken
Ref. Hammerstad og Guldal
Tlf. 3512 Hønefsoss
http://www.fisker-kokk.no/

Utvikling av forretningsidè

- forretningsplan, inkluderende prosess
- budsjett og finansiering
- fremdriftsplan

okt 08 - okt 09

Naturfunn
Ref. Trude Johansen
Tlf. 3520 Jevnaker
http://www.naturfunn.no/

Mentor

april 08 - nov 08

Eggedal Borgerstue
Ref. 3359 Eggedal
Tlf. 92639463
http://www.eggedal-borgerstue.no/

Strategiutvikling og restaurering

- forretningsplan, inkluderende prosess
- 5 årig budsjett og fremdriftsplan.
- coach, i samarbeid med IN, Buskerud

mai 07 - sept 07

Finn Hunstad AS
Ref. Finn Hunstad
Tlf. 95281045
http://www.hunstad.no/

Soft meals - konsept, lettygd middagsmat for syke og gamle

- involvering av de ansatte
- utviklingsplan og søknad Skatte-funn

juni 08 - mai 11

Bagn Pølsemakeri AS
Ref. Lennart og Ruben Lindberg
Tlf. 99542950
http://www.eine.no/

Utviklings- og byggeprosjekt, styrearbeid,

- forretningsplan, budsjett og 5-års fremdrifsplan for hovedprosjekt, XpressRåd
- finansieringsstrategi
- rapportering til Innovasjon Norge
- styrearbeid fra aug. 08
- forprosjekt slicing og trad.tørking
- intensjonsavtale underleverandører
- stillingsinstruks daglig leder
- planlegging for nybygg

nov 07 - sept 09

Matforsk og KLF
Ref. Sig Ulvang, Bioforsk
Tlf. 93498856

"Markedsutvikling på Nordkalotten"

Fag og prosessbistand for nettverk for nordnorske kjøttbedrifter:
- Ingebrigtsen Kjøtt AS
- H Mydland AS
- Aage Pedersen AS
- Premier AS
- Kusaas AS

Gruppearbeidsprosesser for å vurdere fellesprosjekter som oppfølging av samarbeidet - høst 09.

jan 07 - aug 08

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)
Ref. ass. dir. Bjørn-Ole Juul-Hanssen
Tlf. 91359382
http://www.kjottbransjen.no/

"Bransjecoaching kjøtt, regional pilot."

Erfa-gruppe vedr. utviklingsarbeid i Vestfold, Buskerud og Telemark".
Fag og prosessansvarlig for nettverket:
- Finn Hunstad AS
- Bagn Pølsemakeri
- Makalaus kjøtt AS
- Th. A. Abrahamsen AS
- Leiv Vidar Kjøttforretning
- Mobilslakt AS
- Telemark Kjøtt AS
- Brødr. Ringstad AS

TI har evaluert bransjenettverket for Innovasjon Norge. En siste nettverkssamling og etterevaluering i 09.

mars 06 - ... 07

Aktiv Innovasjon AS
Ref. Mathuset og Nøtterøy Kjøttforretning v/Raymond Fremstad
Tlf. 33073682
http://www.mathuset.no/

"Bistand til etablering av kurs og kompetanseselskap for tidsriktig ferskvare og lokalmat"

- søknadsgrunnlag

jan 07 - mai 07

Brødr Ringstad AS (Rakkestad)
Ref. Daglig leder Kjell Ringstad
Tlf. 69221900
http://www.brodr-ringstad.no/

Kvalitetsstrategi

- HACCP i kvalitetsperm
- systematisk kvalitetsarbeid

mars 07 - juli 07

NILF
Ref. Ivar Pettersen

http://www.nilf.no/

"Kurs i profil og navnutvikling"

- intern forankring
- økt helhetsforståelse for profil og kommunikasjon
- vurderingskriterier navneutvikling

aug 06 - okt 06

Brødr Ringstad AS (Rakkestad)
Ref. Daglig leder Kjell Ringstad
Tlf. 69221900
http://www.brodr-ringstad.no/

"Merverdistrategi og byggeprosjekt"

- kunnskapsgrunnlag og forutsetninger
- byggeprosess og forberedelse
- innflytting og omstilling
- kostnads- og finansieringsplan, samt søknad IN

mai 06 - okt 06

Stadt Mat
Ref. Ytre Fjordande Forsøkring v/Sigmund Larsen
Tlf. 57863972
http://fisof.lfr.no/

"Bistand til hovedprosjektet for foredling av småfekjøtt i Selje"

apr 06 - okt 06

Mat fra Kunstnerdalen AS
Ref. Hilde Riis
Tlf. 32712325
http://www.eventyrsmak.no/

"Kommersialisering, - hensyntatt deltagernes ulike ambisjoner"

- teamcoaching, og rådgivning for å utvikle helkjedeavtaler:
- driftsavtale / helkjedeavtale
- utviklingsavtale

sept 05 - feb 06

Gabbas AS (Stavanger)
Ref. prosjektleder Einar Jørgensen
Tlf. 51836604
http://www.gabbas.no/

"Prosjekt systematisk forbedringsarbeid"

- styrings- og kvalitetssystem

nov 05 - mai 06

Kjøttbransjens Landsforbund (KLF)
Ref. Adm. dir. Dag Henning Reknes
Tlf. 23244471
http://www.kjottbransjen.no/

"Bistand til å initiere strategiarbeid i små og mellomstore bedrifter (SMB)"

- 2-dagers arbeidsseminar, samt oppfølging av deltagerbedriftenes interne strategiarbeid

apr 04 - feb 06

Blinken Foredling (Fenstad)
Ref. Daglig leder Roy Simensen
Tlf. 63911520
http:// www.smedstuen.no/ Kåret til gassellebedrift 2005 /

Plan for utvikling av Smedstuen Gård til en merkevare

- omstillingsstrategi
- framdriftsplan med budsjett
- prosjekt vedr. kommunikasjon, verdigrunnlag og designbrief.

Faglig oppfølging og bistand til interne prosesser og framdrift.

nov 02 - mai 06

Brødr. Ringstad (Rakkestad) og kjøttfeprodusenter med rasen Blonde D\
Ref. Prosjektleder K Ringstad
Tlf. 69221900
http://www.brodr-ringstad.no/

Prosessleder for utviklingsprosjektet for større leveranser og bedre profilering (02)

- Utformet søknad til Verdiskapingsprogrammet (VSP) (03)
- Produksjonsplanlegging (03)
- Leveranse- / samarbeidsavtale for Blondekjøtt (03), - rådgivning for å utvikle helkjedeavtale.
- Faktagrunnlag for produktprofil (04)
- Valg av markedskanal (04)
- Designbrief (04)
- Forretningsplan (04/05)

Faglig oppfølging og bistand til interne prosesser og framdrift.

nov 03 - okt 05

Kjøttbransjens Landsforbund (KLF)
Ref. Prosjektleder Bjørn-Ole Juul-Hanssen
Tlf. 23244472
http://www.kjottbransjen.no/

"KLF's verdiskapingsprosjekt" - utvikling og omstilling av SMB-kjøttbedrifter

- utarbeidelse av prosjekt og søknad VSP (-03)
Prosessleder og faglig ansvarlig.
- program for oppstartsseminar (25-26/2-04)
- koordinering av samarbeidsinstanser (-04)
Bedriftsoppfølging av KLF-bedrifter gjennom Bedriftsbesøks-ordningen (-04)
- 2 SMB-bedrifter til region vest, 1 til sør, 4 til øst
- videreformidle fagkompetanse
Bistand til utviklingsplan med framdrift og budsjett
Faglige drypp for understøtte prosjektet.
Fagansvarlig for seminar "Profilering og design" 23.09.04
Fagansvarlig for avslutningsseminar september 05

jan - juni 05

Norges Vel (SNV)
Ref. Prosjektleder Sirei Brandrud

http://www.norgesvel.no/

Planleggingsprosess og mulighetsanalyse for Norges Vel, i forbindelse med deres rolle i utvikling av ny markedskanal for spesialiteter og tradisjonsprodukter.

- Fagseminar (Markedskanaler, konseptutvikling og kvalitetssystemer)
- Presentasjon for Norgesgruppen, bedrifter, NB, NBSL mfl.

nov 04 - feb 05

Kjøttbransjens Landsforbund (KLF)
Ref. Direktør Dag Henning Reksnes

http://www.kjottbransjen.no/

Kjøttprodukter etter kjøttvareforskriften av 1983 og mulighet for lovbeskyttelse som tradisjonelt særpregende - notat

Bistand til søknad om beskyttet tradisjonelt særpreg, søknad om offentlig støtte m.m.

nov - des 04

Kjøttbransjens Landsforbund (KLF)
Ref. Dag Henning Reksnes

http://www.kjottbransjen.no/

Rådgivningskonsept og finansieringsmuligheter - notat.

Overleveses- og mulighetsstrategi for den private kjøttbransjen i Norge - presentasjonsnotat utarbeidet av Vittco as og Brander as.

21. sept 04

Norsk institutt for Landbruksøkonomisk forskning


"Matmerking og merkevarebygging - nytenking innen landbrukspolitikken?"
Fagforedrag på NILF-seminar

aug - sept 04

Helle slakteri
Ref. prosjektleder Else Marie Myrvold

Profileringsbehov, grunnlag for design og navnutvikling
Underleveranse fra Norsk Designbyrå
Underleveranse fra navnutviklingsbyrå

apr - mai 04

Landsverk Kjøtt / Telemark Kjøtt
Ref. Daglig leder Asbjørn Helgaseth
Tlf. 35016750

Produktutvikling
- utarbeidelse av prosjektbeskrivelse

apr 03 - sept 04

Villfisken (Hallingby)
Ref. H D Hetland
Tlf. 32136755

Produktutvikling av kaviar fra ferskvannsfisk.
Bistand til faglig koordinering av produksjonsfaglig kompetanse, design, emballasje og merking. Oppfølging av framdrift og rapportering.

okt 03

Honningcentralen
Ref. A Moe
Tlf. 22880490
http://www.honningcentralen.no/

Søknad om Spesialitetsmerke for røsslynghonning.
Beredskapsproblemstilling.

des 03 - mars 04

Melhovd Gård
Ref. C Lehmann
Tlf. 93220682
http://www.matfrakunstnerdalen.no/

Prosjekt vedr. produksjonsprosess av granskuddsirup
Underleveranse fra næringsmiddelteknolog / honningprodusent

nov 03 - feb 04

Valdres Gardsbryggeri
Ref. T E Rogne

http://www.gardsbryggeriet.com/

Prosjekt vedr. produksjonsprosess, mikrobryggeri
Underleveranse fra næringsmiddelteknolog / bryggerimester

sept - des 03

Lillehammer Stabbursmat
Ref. L Scobie
Tlf. 62366650

Utvikling av profil og merking, samarbeid med kommunikasjonsrådgiver.

jan - apr 03

Søndre Bjerkerud
Ref. T Bjerkerud
Tlf. 32149113
http://www.bringebaer.no/

Prosjekt vedr. godkjenning for omsetning, merking og design for bringebærprodukter (frossen og fersk i forbrukerpakning, samt saft), samarbeid med designer.

feb - mars 03

Statens Nærings- og Distriktsutbyggingsfond
Ref. T Soma
Tlf. 22002568

Utvikling av plattform for Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP), fase 2. "Trykktank"-metodikken involverte nøkkelpersoner både i SNDs apparat og viktige samarbeidspartnere.

feb 03

Røyse Ringeriksertedyrkerlag
Ref. L Fjeldsstad
Tlf. 32159908

Rådgiver til søknad om Beskyttet opprinnelsesbetegnelse.

des 02

Mat fra Fjellregionen BA
Ref. B Huseklepp
Tlf. 62484195

Bistand / konsulent vedr. regional merking.

okt - des 02

Norges Bondelag
Ref. PH Agerup
Tlf. 22054550
http://www.bondelaget.no/

Utvikle Bondelagets prosjektsatsing på matmangfold ved hjelp av en "Trykktank"-prosess som involverte nøkkelpersoner i bondelaget og viktige samarbeidspartnere. Rapport om Bondelagets rolle vedr. verdiskaping.

nov 02

Förbundet Nordisk Vuxenopplysning
Ref. S Jacobsen
Tlf. 22054838

Foredrag ang. nordisk forbrukerundersøkelse om merking av mat.
(AN var LD's representant i Nordisk Råd sitt matmerkingsprosjekt.)

nov 02

Ringerike Næringsforum
Ref. I Blystad

Deltager / rådgiver i evalueringsgruppe vedr. regionprofilering.

juni - okt 02

Honningcentralen
Ref. A Moe
Tlf. 22880490
http://www.honningcentralen.no/

Utforme søknad til Verdiskapingsprogrammet (VSP).
Utforme søknad til Spesialitetsmerke.


Coaching av bedriftsledere og etablerere

Enkeltoppdrag


- div sparring og individuell coaching, siden 2005


Bedriftsbesøksordningen

Enkeltoppdrag for Region øst
Ref. Matforsk v/L Gundersen
Tlf. 32746590
http://www.matforsk.no/

- Eggproduksjon (Gylseth, Hole) (06)
- Smørgåstårta og smørbrød (Ringerike) (06)
- Kjøtt (Makalaus Kjøtt, Aurdal) (05)
- Kjøtt (Bagn Pølsemakeri, Bagn) (04)
- Kjøtt (Blinken Foredling, Fenstad) (04)
- Bakeprodukter (Valdres Bakst, Aurdal) (04)
- Kjøtt (Helle slakteri, Østre Slidre) (03/04)
- Øl (Valdres Gårdsbryggeri, Østre Slidre) (03)
- Kurv (geitkjøtt/spekepølse) (Østre Slidre) (03)
- Hjemmeslakteri (Lillehammer) (03)
- Granskuddsirup (Krødsherad) (03)
- Honning (Gran) (02)
- Bringebær (Krødsherad) (02)

Enkeltoppdrag for Region vest
Ref. Sogn Jord og hagebruksskole v/I B Underdal
Tlf. 57632655

- Merkevarebygging og profilering (Stadt) (05)
- Kjøtt (Grindheim pølsemakeri, Bergen) (04)

Hjem | Ta kontakt | © Brander 2010-14