Tilbakemeldinger

 

Viktig med eierskap

-Møtet med Nørsterud ble svært vellykket. Hun har bistått oss med å etablere en god strategiprosess. Samtidig har hun "tvunget" oss til å utforme innholdet i strategien selv.

Omtale/referanse fra strategiprosess for regnskapsbyrå 2012/13.

 

Bra driv og forberedelse, god oversikt over prosessen. Intensivt, samlende, god stemning. Det ga et løft i arbeidet.

Evaluering av XpressRåd mars 2011.

 

Jeg synes din prosess for vårt nettverk var enkel men kraftfull.    Den har jeg allerede brukt i grupper her ;-)

Hilsen deltaker i HR-nettverk                                              

 

Måten å ha møter på, se muligheter, bruke kompetansen vår, - "løfte".

Sitat fra daglig leder Finn Hunstad, i Finn Hunstad AS

www.hunstad.no

 

Utvikling, både for bedrift og personlig, flott med både erfaringsdeling og tips til praktiske løsninger.

Sitert daglig leder Kjell Ringstad, i Brødrene Ringstad AS

www.brodr-ringstad.no

 

Du er min helt ideelle mentor. Du hjalp meg med å få øye på en tråd å begynne å nøste i, midt i mellom høna og egget.

Sitert daglig leder i reiselivsbedrift 

 

Vi har fått jobbet fram et merkebyggingsprosjekt som andre synes er så godt at de vil satse ... mill kroner på det...

Sitert daglig leder Roy Simensen, da i Blinken Foredling AS. Nå ny felles merkevare: Smedstuen Gård.

www.smedstuen.no

 

Andre skriftlige tilbakemeldinger:

Inspirasjon til eget arbeid videre...

Takk for uvurderlig hjelp...

Nå er det blitt gøy igjen...
Gir energitilskudd...

Fått tro på bedriften igjen....

 

Les mer om:

Tilbakemeldinger

 

 

Følgeevaluering av nettverk:

Vi erfarer at teamcoaching er en effektiv arbeidsform for å få bedriftene til å definere egne utviklingstiltak og prosjekter. Bedriftene får tatt tak i egen situasjon og sikret fremdriften; ...

styrket gjennomføringsevne...

praktisk rettet...

Rapportsitat fra Teknologisk Institutt v/ V Johannessen  www.teknologisk.no

 
Hjem | Ta kontakt | © Brander 2010-14