Utvalgte oppdrag

Egen bedriftsstrategi - internt læringsprogram

Eksakt Regnskap AS får bistand fra Brander til å tenke langsiktig, analysere kundenes nytte, finne bedriftsidentitet og strategi"gapet". Kritiske suksessfaktorer gir grunnlag for enighet om nødvendige tiltak og verdier for justert veivalg. Sitat fra daglig leder: "Arbeidsformen - får oss til å tenke, gjøre, - selv".

 

Næringscoaching - revitalisering, motivasjon, fellesforståelse

Brødr. Ringstad AS og kjøttprodusenter av spesialkvalitet, fikk arbeidet fram en samarbeidsavtale fra bord til bås. Økonomi, rollefordeling, samarbeidsrutiner og andre forutsetninger ble gjennomdiskutert ved hjelp av Brander som nøytral team-coach. 

 

XpressRåd - rask avklaring og planlegging.

Arbeidsprosessen har også ført til fellesforståelse og avklaring på problemstillinger og prosjekter, bl.a. for Leiboerforeningen, KLF, Debio, Lifjell Naturstein, Smedstuen, NILF, Tyrifjord Cruise og Bagn Pølsemakeri.  

Valdres og TINE gjennomførte et intensivt XpressRåd for å vurdere konseptideer og mulighet for samarbeid. - Likeså Norges Vel og Norgesgruppen.

Eggedal Borgerstue AS trang strategi tilknyttet generasjonsskifte. Brander bistod som ekstern drivkraft, og ny eier fikk fram grunnlaget og fellesforståelsen for ny satsing, med bistand fra sitt nettverk og de ansatte. 

 

Merkevarestrategi - identitet, kvalitet og omdømme.

Smedstuen Gård har blitt en merkevare, likeså Ringstad Mesterkjøtt, og Eine - Valdreskurv, m.fl. Helt siden arbeidet med Rakfisk fra Valdres, har vi bistått med en "solid grunnmur", - med kvalitetsarbeid, stolthet og bevissthet rundt egne verdier.  

 

VekstNett - erfaringsutveksling og bistand

Kjøttbransjen, Hanen og Etablerersenteret på Ringerike, har dannet ulike erfa-grupper, hvor vi har vært eksterne drivere. Struktur, tillitt og forpliktelse i gruppa, vil gi ledere og bedrifter i krevende utviklingssituasjon, den vekst deltakerne selv setter seg som mål. - Enkelte grupper fortsetter å trekke veksler på hverandre i årevis etterpå.  

 

EksaktII.jpg

Arbeidsseminar med "framdriftsduk" og flip på veggene.

 

Les mer om:

Om oss

Utvalgte oppdrag

Samarbeidspartnere

 

Full oppdragsliste

Siden 2002 har det blitt mange ulike oppdrag. Vedlagt er Branders arkiv over oppdrag og referanser.

 

VekstGnist som Kick-off

En spørrende tillnærming, "-om hva som skal til for å lykkes ?", gir en rask og kraftfull avdekking av egentlige problemstillinger.

 

Omtale:

vekststrategi for Eksakt Regnskap as

 

omstilling Brødr. Ringstad

 

merkevare Smedstuen:

 

 

Familiebedrifter omtales:

 

 

 

DSC00076.jpg

Milepæl - nye produksjons-lokaler, Bagn Pølsemakeri. 

 
Hjem | Ta kontakt | © Brander 2010-14